Vremeplov: Na današnji dan počela je Cerska Bitka

Napadom Austro – Ugarske na Srbiju, 12. avgusta 1914. godine, počela je čuvena Cerska bitka, jedan od najvećih uspeha srpske vojske u Prvom svetskom ratu. Cerska bitka koja se vodila od 12. do 24. avgusta 1914. godine potučena je austrougarska vojska i odneta je prva pobeda u Prvom svetskom ratu.

Preuzeto sa FB Stranice “Dobro došli na planinu “Cer””.

Austrougarske snage, koje je predvodio komandant balkanske vojske Oskar fon Poćorek, imale su više od 200.000 ljudi, dobro naoružanih i opremljenih, koji su dejstvovali uz odličnu logistiku i sadejstvo moderne artiljerije.

Vojska Kraljevine Srbije, čiji je vrhovni komandant bio regent Aleksandar Karađorđević, imala je 180.000 vojnika i neviđen moral. Načelnik Generalštaba srpske vojske bio je vojvoda Radomir Putnik.

U toku Cerske operacije od 16. do 19. avgusta 1914. godine odigraće se i legendarna Cerska bitka pod komandom vojvode Stepe Stepanovića. Hrabrost srpskih vojnika i ratnika, njihova želja da odbrane svoju zemlju od austrougarske armije zadiviće svet .

Tokom krvavih borbi gubici austrougarskih trupa su dostigli 27.000, a iz stroja je izbačeno više od 16.000 srpskih vojnika, od kojih je 2.107 poginulo. Vojna strategija srpskih komandanata zauzeće posebno mesto u svetskoj istoriji.

U toku 12 dana na području Šapca, Mačve, Pocerine i Jadra ubijeno je 4.000 nedužnih civila, žena, dece i staraca. Zlodela su činjena po komandi Austrougarske vrhovne komande.
Od 200.000 austrougarskih vojnika koji su pokušali da okupiraju Srbiju u njoj nije ostao nijedan, izuzev 4.500 zarobljenika.

Cerska operacija i cerska bitka su primer savršene vojne strategije i taktike, koja se i danas izučava na svim Vojnim akademijama u svetu. Najčešće zadavani diplomski rad na prestižnoj vojnoj akademiji West Point u SAD je upravo Cerska bitka!

Vaš komentar:

comments

Add Comment