Saopštenje Nebojše Zelenovića, komandanta Gradskog Štaba za vanredne situacije

Prema zaključku Štaba za vanredne situacije koji je juče zasedao u Šapcu, danas su počeli radovi na izdizanju nasipa na Čevrntiji.

S obzirom da do 12 časova nije stiglo mišljenje JVP „Srbijavode“, o potrebi da se postavljaju džakovi sa peskom na desnoj obali Dumače, tamo se džakovi danas neće postavljati.

Nivo Save kod Šapca danas iznosi 515 centimetara, a stanje u Šapcu je stabilno i pod kontrolom. Sve aktivnosti na odbrani od poplava sprovode se isključivo preko Štaba za vanredne situacije i jedino Štab ima nadležnosti da donosi odluke koje se tiču odbrane od poplava.

Na jučerašnjem zasedanju, Štab za vanredne situacije doneo je zaključke da se počne sa izdizanjem nasipa na Čevrntiji, kao i da se počne sa preventivnim punjenjem 30 hiljada džakova. Pored toga, Štab je zaključio i da se u Prnjavoru organizuje privremeni nasip, u dužini od 4000 metara, u slučaju kada protok vode Drine bude iznad 1500 kubnih metara.

Štab je naložio da se utvrde zemljišne parcele u Mesnoj zajednici Drenovac u svrhu pozajmišta i da se obezbede servisne saobraćajnice sa puta do nasipa, u organizaciji Direkcije za puteve grada Šapca, predstavnika Mesne zajednice Ševarice, Mesne zajednice Drenovac i preduzeća „Jugokop Podrinje“. U cilju podizanja desne obale Dumače, od ušća uzvodno jedan kilometar, u visini od 0,5 metara, napuniće se 7000 džakova sa peskom.

Konstatovano je i da će sve radnje i mere u cilju odbrane od poplava biti preduzete isključivo od strane javnih preduzeća, službi i drugih organizacija, u skladu sa Operativnim planom odbrane od poplava, bez angažovanja građana.

Vaš komentar:

comments

Add Comment