Radionica: Grad Šabac i NALED u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu

Grad Šabac ima razvijenu mrežu ustanova kojima je u fokusu briga o društveno ranjivim kategorijama i ostvarivanje njihovih prava u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, kao i brojne institucionalne i vaninstitucionalne usluge u ovoj oblasti – istakao je Nemanja Pajić, predsednik Skupštine grada Šapca na radionici koju su danas organizovali Grad Šabac i NALED u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu.

– Brojna strateška dokumenta jasno su definisala ciljeve u ovoj oblasti, a veliki broj profesionalaca konstantno radi na unapređenju usluga koje pružamo za različite kategorije naših sugrađana – među kojima su i oni kojima danas na ovoj radionici posvećujemo pažnju – mladi nezaposleni, romska populacija, osobe sa invaliditetom i civilni sektor koji nam je važan partner u ostvarivanju planiranih ciljeva. Šabac je socijalno odgovorna lokalna samouprava, a iz budžeta grada za socijalnu zaštitu u prošloj godini izdvojeno je preko 100 miliona dinara, a u ovoj je planirano da taj iznos premaši 140 miliona dinara – rekao je Pajić.

Civilni sektor je važan partner Grada u rešavanju pitanja iz oblasti socijalne zaštite, a ponosni smo i na činjenicu što je baš u Šapcu jedina licencirana nevladina organizacija za pružanje usluga u ovoj oblasti – Caritas Šabac – dodao je Pajić, ističući različite aktivnosti i mere kojima Grad vodi aktivnu i odgovornu socijalnu politiku.

Cilj radionice je da se predstave rezultati i preporuke koje su detaljno razmatrane na održanim fokus grupama koje su bile usmerene na mlade nezaposlene, predstavnike romske populacije, osobe sa invaliditetom i civilni sektor kao sponu između građana i Grada. Pored predstavljanja rezultata zajednička radionica će omogućiti i mapiranje rešenja u pogledu društveno održivog razvoja grada, integriteta u javnim službama i povećanja društvene odgovornosti i angažmana građana u procesu donošenja odluka.

Vaš komentar:

comments

3 Comments

  1. razočaran 7. jula 2016.
  2. E moj grade sta si docekao 7. jula 2016.
  3. Radno mesto 5000 evrica 9. jula 2016.

Add Comment