Obustavljena naplata odnošenja komunalnog otpada sa seoskog područja

Na sednici Gradskog veća grada Šapca razmatran je i usvojen Predlog zaključka o obustavi naplate odnošenja komunalnog otpada sa seoskog područja. Kako je obrazloženo, odnošenje smeća iz sela neće se naplaćivati sve dok sistem odnošenja komunalnog otpada ne bude doveden do faze u kojoj će sva sela biti u ravnopravnom položaju. To podrazumeva tačno određena mesta za postavljanje kontejnera, utvrdjen broj kontejnera, tačan raspored njihovog pražnjenja i slično.

Usluga odnošenja komunalnog otpada sa seoskog područja neće se naplaćivati sve dok JKP „Stari grad” ne standardizuje tu uslugu, prema kojoj će svi meštani biti ravnopravni. Utvrdili smo da građani nisu zadovoljni uslugom odnošenja smeća sa seoskog područja niti načinom na koji se obračunava naknada za ovu uslugu.

Naložili smo JKP „Stari grad” da nastavi sa odnošenjem smeća i istovremeno sagleda potrebe građana, na osnovu čega će im pružiti najkvalitetniju moguću uslugu. Nakon toga, Gradsko veće će se ponovo baviti ovim pitanjem i doneti najbolju odluku u interesu građana.

Vaš komentar:

comments

One Response

  1. Miloš 19. februara 2016.

Add Comment