O Blogu

“MojŠabac” je blog koji ima za cilj da piše o samom gradu, problemima sa kojim se sugrađani u radu i životu često sreću, političke i druge teme koje su sastavni deo života Šapčana.

Objektivno izveštavanje autora o ličnostima koje su obeležile grad Šabac, vodile nas kroz važne momente i druge bitne elemente našeg svakodnevnog života.

Ukazujući takođe i na aktuelne probleme, kritički i lični stavovi koji mogu doprineti boljem funkcionisanju i sve ono što drugi neće moći da postingu.

Svesni internet tehnologije i cirkulacije informacija i događaja koji se dešavaju u našem gradu, potreba za ovim blogom je trenutno opravdana, brži i bolji plasman informacija, kritičke i druge teme će biti aktuelne i o njima će se rado pisati.

Nadam se da vaše poverenje neće izostati, a takođe i vaši tekstovi i informacije koje mogu biti od značaja za dalji razvoj.

Add Comment