Kulturni Centar Šabac – Konkurs za izlagačku sezonu 2016. godine

Kulturni Centar Šabac – Konkurs za izlagačku sezonu 2016. godine

Galerija Kulturnog centra raspisuje konkurs za izlagačku sezonu u 2016. godini za samostalne izložbe. Konkurs je otvoren od 1. novembra do 1. decembra 2015.

Potrebno je da konkursni materijal sadrži: cd sa konceptom izložbe, cv autora i molbu Savetu galerije. Nepotpuna i sa zakašnjenjem pristigla konkursna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Od 2014. godine Savet galerije Kulturnog centra doneo je odluku o uslovima izlaganja na samostalnim izložbama. Umetnicima koji dobiju termin za izlaganje obezbeđujemo: transport radova (po dogovoru), galerijski prostor, dežurstvo tokom izložbe, katalog, plakat, medijsku promociju, koktel na otvaranju izložbe.

Umetnik je u obavezi da prisustvuje postavljanju izložbe i da po njenom završetku u što kraćem roku preuzme svoje radove. Takođe, u obavezi je da galeriji Kulturnog centra ostavi jedan svoj rad.

Konkursni materijal poslati poštom na adresu: Kulturni centar, Gospodar Jevremova 12, 15000 Šabac, sa naznakom – Konkurs za samostalne izložbe.

Vaš komentar:

comments

Add Comment