Korak za Sabac – Otvoreno pismo buducoj vlasti

U predvecerje izbora, a pre nego sto budu poznati pobednici, GI KORAK bi da se obrati svojim sugradjanima, onima koji ce se u sledecem sazivu zakititi funkcijom odbornika, kao i onima koji ce preuzeti ostale poluge vlasti u gradu. Navodimo pet mera za koje mislimo da su od opsteg interesa i za koje ocekujemo da ce ih svaki ucesnik u vlasti, od gradonacelnika ka nižim funkcijama prihvatiti i odmah po formiranju Skupstine grada krenuti u njihovu realizaciju.

1. Izvrsiti popis svih nepokretnosti u vlasnistvu Grada, kao i javnih preduzeca ciji je osnivac Grad Sabac.
Ocekujemo da ovi podaci budu javno dostupni na sajtu grada. Nakon ovoga, ocekujemo da grad krene u postupak ozakonjenja i dobijanja upotrebne dozvole za sve objekte za koje ova procedura do sada nije okoncana. U ove objekte spadaju i neki od najznacajnijih objekata u gradu, o cemu je GI KORAK vec u vise navrata pisala, i slala dopise nadleznim organima.

2. Odmah po fomiranju nove gradske uprave, raspisati javni konkurs za direktore svih javnih preduzeca.
Ocekujemo da kriterijumi za izbor budu unapred javno objavljeni na sajtu grada, kao i na sajtovima svih javnih preduzeca. Ocekujemo da rang lista kandidata nakon rangiranja bude javno objavljena, a bodovi jasno vidljivi za svaku kategoriju, tj da budu poznati kriterijumi po kojima su kandidati rangirani. Sve ovo treba da bude javno dostupno na sajtu grada. Biografije rukovodilaca svih javnih preduzeca moraju biti objavljene na sajtovima tih preduzeca.

3. U najkracem roku izvrsitI presek broja i strukture zaposlenih u gradskoj upravi i svim javnim preduzecima, kao i po kom osnovu su zaposleni (neodredjeno, odredjeno, po ugovoru, volonteri, na praksi…).
Ocekujemo da se ovi podaci azuriraju na svakih sest meseci i budu javno dostupni na sajtu grada.

4. Potrebno je zapoceti praksu svakodnevnog objavljivanja izvoda sa svih bankarskih racuna Grada Sapca na sajtu grada i sa svih bankarskih racuna javnih preduzeca i na taj nacin omoguciti gradjanima brzu i laku kontrolu trosenja budzetskih sredstava.

5. Ocekujemo uklanjanje iz izvrsne vlasti i procesa odlucivanja svih neformalnih udruzenja, grupa, timova i lica koji nisu prosli redovnu izbornu proceduru.

U nadi da cete nase predloge prihvatiti kao svoje, svim odbornicima buduceg saziva Skupstine Grada Sapca, kao i buducem gradonacelniku, čestitamo na zadobijenom poverenju građana i želimo uspešan rad.

GI KORAK

Vaš komentar:

comments

One Response

  1. Realno 23. aprila 2016.

Add Comment