Građani i privreda u Šapcu ne plaćaju račune za grejanje i vodu

Građani i privreda u Šapcu su među najlošijim platišama računa prema dva javna preduzeća Toplana Šabac i Vodovod Šabac, u prilog tome govore i činjenice da dugovanja  prema navedenim preduzećima premašuju pola milijarde dinara.

Toplana u Šapcu na čelu sa direktorom Aleksandrom Prodanovićem koji je u javnom obraćanju rekao da građani i privreda duguju preko 300 miliona dinara i da se taj dug uvećava svakog meseca, može imati ozbiljnih posledica za sledeću grejnu sezonu. Prodanović je apelovao na sve dužnike da počnu izmirivanje svojih obaveza, jer kako ističe „želimo da izbegnemo tužbe prema dužnicima i rešimo sve mirnim putem“, ako kojim slučajem ne postoji rešenje nažalost moramo biti prinuđeni da dugovanja naplatimo sudskim putem.

Situacija nije ništa bolja ni u Šabačkom Vodovodu gde građani i privreda duguju preko 200 miliona dinara. Daniela Lovrin  – Gavrilović ističe da svako izmirivanje obaveza prema javnom preduzeću „Vodovod Šabac“, doprinosi redovnom snabdevanju potrošača pijaćom vodom, a svako dugovanje i izbegavanje obaveze plaćanja računa može doprineti da planirane investicije na širenju vodovodne mreže u narednom periodu budu dovedene u pitanje. Takođe se naglašava da građani imaju opciju „reprogram duga“ i da je vodovod spreman na dogovor sa dužnicima, kako bi izbegli neprijante situacije u narednom periodu.

Direktori šabačkih javnih preduzeća “Toplana Šabac” i “Vodovod Šabac” ističu, ako se ovaj trend izbegavanje obaveza plaćanja računa nastavi, pokrenuti sudske tužbe prema dužnicima, a Vodovod Šabac krenuti sa isključenjima potrošača.

Vaš komentar:

comments

One Response

  1. Sabac 11. januara 2017.

Add Comment