Grad Šabac u pocersko selo Metlić uložio više od 75 miliona dinara

Pocersko selo Metlić jedno je od najvećih sela u šabačkom kraju, ima dve škole i dva centra, pa ne iznenađuje što meštani imaju dobre ideje za predstojeći period.

Grad Šabac je u prethodnom periodu uložio više od 75 miliona dinara u Metlić, najviše u infrastrukturu, puteve, uređenje kanalske mreže i poljoprivredu. Posebno sam ponosan kada vidim da je selo često, jer se redovno odnosi smeće. Moja obaveza kao gradonačelnika da je čujem ideje meštana svih mesnih zajednica, bilo da žive na selu ili u gradu. Oni najbolje znaju na šta treba da se troši novac i kako oni vide svoje mesto u godinama koje dolaze.

Sa predstavnicima Saveta mesne zajednice i meštanima Metlića gradonačelnik Šapca Neboja Zelenović je razgovarao o referendumu koji treba da se organizuju tokom 2017. godine, a koji se zasnivaju na ideji da stanovnici šabačkih sela više i neposrednije odlučuju o najvažnijim temama.

Dragić Pavlović, meštanin Metlića i član Saveta MZ, govorio je o dobroj i konkretnoj saradnji njihove mesne zajednice sa Gradom, a naročito je istakao pogodnosti koje imaju šabačka sela zahvaljujući gradskoj odluci da se novac od poreza prikupljenog u jednom mestu, vrati na raspolaganje meštanima tog sela.

-Pohvalio bih i dobru saradnju sa Direkcijom za poljoprivredu, zahvaljujući čemu je iskopano dosta bunara. Imamo konkretne planove za sledeću godinu, da se urede nekategorisani putevi i da se nastavi čišćenje kanala koji su u blizini njiva, kazao je Pavlović.

Živojin Mandić, član Saveta MZ „Metlić“, istakao je da su tokom 2015. i 2016. godine najznačajnije investicije za poljoprivrednike ovog kraja bila uređenja vodotokova drugog reda.

-Očišćeno je korito reke Dobrave i kanali „Sisavci“. Reka Dobrava uređena je u dužini od 2,5 kilometara, uzvodno prema Krivaji i nizvodno prema Nakučanima. Dobrava spada u vodotokove prvog reda, koji su u nadležnosti države, ali se nažalost do pre dve godine, niko nije bavio tim problemom. Zahvaljujući razumevanju gradonačelnika Zelenovića, izdvojena sa sredstva iz budžeta Grada Šapca za ovu namenu, čime su sprečene štete na poljoporivrednom zemljištu, napomenuo je Mandić.

Poslednjih godina iz gradskog budžeta najviše sredstava opredeljeno je za uređenje putne inferastrukture, renoviranje dve zgrade OŠ „Dositej Obradović“, uređenje Uslužnog centra i mesne kancelarije, niskonaponsku mrežu i javnu rasvetu.

Vaš komentar:

comments

One Response

  1. Janji 9. decembra 2016.

Add Comment