Ekonomska škola Šabac

Škola je počela sa radom 13.08.1947. godine. Inicijativom Ministarstva trgovine i snabdevanja, a na osnovu Odluke Vlade Narodne Republike Srbije o otvaranju srednjih stručnih škola broj 725, osnovana je u Šapcu Državna trgovačka akademija.

Škola je po trogodišnjem planu i programu počela upis učenika u prvi razred 02.09.1947.godine. Upisana su 104 učenika, 24 dečaka i 80 devojčica od 15 do 20 godina starosti.

Uredbom o ekonomskim tehnikumima iz 1949.godine škola dobija naziv Ekonomska srednja škola, kada postaje i četvorogodišnja.

Početkom školske 1969/70. god. škola je transformisana u Školski centar za ekonomsko obrazovanje. Školskom centru pripojen je drugi i treći razred trgovaca i ugostitelja iz Škole učenika u privredi.

U školskoj 1971/72. god. Školski centar za ekonomsko obrazovalje u svom satavu ima četiri škole: Ekonomsku školu, Komercijalnu školu, Školu za KV radnike u trgovini i Školu za KV radnike u ugostitljstvu.

Početkom školske 1974/75. god. škola je registrovana kao Obrazovni centar za ekonomske kadrove. koji 1979. god. dobija naziv “Prvi maj”. Iste godine škola sa ostalim srednjim školama u Šapcu udružuje u Centar usmerenog obrazovanja “Dušan Petrović-Šane”.

Od početka 1994. god Škola ekonomsko-paravne struke “Prvi maj” menja naziv u Ekonomsko-trgovinska škola Šabac

Škola danas ima oko 1.200 učenika, koji nastavu pohađaju u dve školske zgrade. Stara zgrada je zadužbina Stane Milanović i nalazi se pod zaštitom države.

Danas škola obrazuje redovne i vanredne učenike u sledećim područjima rada:

1. Ekonomija, pravo i administracija
2. Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Adresa: 15000 Šabac, Masarikova 29

Brojevi telefona: centrala: 015/350-274, 350-278. 369-690, 369-691
faks: 015/350-270 direktor: 015/350-270

E-mail adresa: etss@eunet.rs

Vaš komentar:

comments

Add Comment