Čistiji Šabac je zadatak svih građana

Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović razgovarao je danas sa rukovodiocima službi koje brinu o čistoći u gradu i predstavnicima nevladinog sektora o mogućoj saradnji u akcijama koje će Šabac učiniti boljim i ekološki čistijim gradom.

cistiji sabac

Foto: Šabac.org

Prema rečima gradonačelnika Šapca, prilikom boravka u seoskih mesnih zajednicama, u kojima je prethodnih dana čišćena kanalska mreža, zaključeno je da su najveća zagušenja vodotokova nastala deponovanjem smeća u potoke i reke.

Postavlja se pitanje šta će biti kada očistimo kanale, šta dalje raditi da se takvi problemi ne bi ponovili. Danas smo razgovarali o mogućim rešenjima. Takođe, bilo je reči o odnošenju smeća iz seoskih mesnih zajednica, koje će početi 1. juna. Dogovorili smo se da formiramo mešovitu komisiju koja će sprovoditi organizovane akcije čišćenja, ali i učestvovati u izradi strateških dokumenata u oblasti ekologije. To će doprineti našim naporima da Šabac bude čist grad, rekao je gradonačelnik Nebojša Zelenović i istakao neophodnost edukacije u ovakvim aktivnostima.

Mladen Vuković, predstavnik Građanske inicijative „Korak“, smatra da je ovakav pristup ispravan, i da je „Korak“ već iznosio slične predloge.

Zadovoljni smo činjenicom da gradonačelnik obraća pažnju na predloge građana. Ekološki problemi zahtevaju konsenzus svih učesnika, i važno je da svi socijalni i društveni faktori budu uključeni u rešavanje problema. Pokušaćemo da sa aspekta građana Šapca, iz našeg ugla, uputimo sugestije za rešavanje problema, naveo je Mladen Vuković.

Grad Šabac se zalaže za očuvanje životne sredine i razvijanje ekološke svesti građana. Jedan je od retkih gradova koji je to i dokumentovao donošenjem Strategije održivog razvoja, Lokalnog ekološkog akcionog plana, Regionalnog plana upravljanja otpadom gradova Šapca i Sremske Mitrovice, Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Šapca i Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine za 2015. godinu, za koji je dobio saglasnost Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Preuzeto sa portala: Šabac.org

Vaš komentar:

comments

Add Comment